Pytania i odpowiedzi

Co to jest kosmoenergetyka?
Nauka pozwalająca wykorzystywać energie kosmiczne celem uzdrawiania, poprawy losu i pomocy potrzebującym. Terapeuta kosmoenergetyki otwiera kanały energii kosmicznej na pacjenta, jego biopole, czakry lub narządy. Na skutek tego po pewnym czasie następuje oczyszczenie i uruchomienie czakr, przez co następuje uzdrowienie człowieka i poprawa losu.

Co to są poświęcenia w kanały energii kosmicznej?
Jest to nadanie możliwości terapeucie, mistrzowi czy magistrowi kosmoenergetyki możliwości otwierania kanałów energii kosmicznej na siebie lub innych, w celu uzdrowienia lub poprawy losu.

Co to są kanały energii kosmicznej?
Są to strumienie energii płynące z góry, po otwarciu ich przez terapeutę, na siebie lub pacjenta. Widzą je jasnowidzący, można je odczuwać poprzez ciepło z góry, mrowienie w czakrach, itp.

Co to jest aura?
Najbardziej materialna część biopola, widzialna przez jasnowidzących, czy aurakamerę. Aura posiada siedem warstw. Każda warstwa związana jest z konkretną czakrą.

Co to jest biopole?
Delikatne pole elektromagnetyczne otaczające człowieka, wytwarzane przez pracę czakr. W kosmoenergetyce mierzy się wibracje biopola, stanowią one jeden z czynników diagnostyki świadczących o człowieku.

Czym są czakry?
Są to wirowe struktury w biopolu, swoją pracą zasilające w energię określone organy i systemy narządów człowieka. Siedem głównych czakr umiejscowionych jest na linii kręgosłupa, a jest ich łącznie 360. Występują w punktach związanych z energetycznym funkcjonowaniem ciała eterycznego i fizycznego. Różnią się wielkością i działaniem. Kosmoenergetycy przyjmując kolejne inicjacje mają uruchamiane czakry poza ciałem.

Czym jest egregor?
Chmura energii pochodzenia ludzkiego lub poza ludzkiego, stworzona w określonym celu. Egregor jest tworzony przez myśli i pragnienia ludzi. Może on powstawać spontanicznie, np.: na meczu piłkarskim, czy teatrze lub w określonym celu, np. w kościele, aby umożliwić wyzdrowienie lub realizację ściśle określonego celu.

Jakie choroby uzdrawia kosmoenergetyka?
Praktycznie wszystkie. Funkcją uzdrowienia jest tylko zaawansowanie choroby, czas, wiek pacjenta, jego zdolność do zmiany swojego życia.

Czy można mieszać wykorzystanie kosmoenergetyki z medycznym leczeniem?
Tak, jak najbardziej.

Kto to jest kosmoenergetyk?
Jest to osoba mająca inicjacje w kanały energii kosmicznej. Można spotkać kosmoenergetyków w stopniach: terapeuta, mistrz, magister. Magistrowie mogą mieć poświęcenia w dodatkowe częstotliwości, takie jak: egregor zoroastryzmu, ognisty kwiat, blok pioruna, blok hutta, blok majów, Blok częstotliwości Maga, Blok Kosmoenergetyka Sakralna, Blok Ruskie Wiedy i inne. Osobnym poświęceniem legitymują się Magistrowie Progresorzy, którzy mogą przekazywać inicjacje innym, czyli być nauczycielami.

Czy ja mogę stać się kosmoenergetykiem?
Tak. Praktycznie każdy człowiek może stać się terapeutą kosmoenergetyki. Nie potrzeba do tego specjalnych uzdolnień ani naturalnych zdolności.

Jak długo trzeba uczyć się aby stać się kosmoenergetykiem?
To zależy od zaangażowania ucznia. W Szkole Kosmoenergetyki Klasycznej JEDINE w Łodzi, inicjacje w terapeutę Kosmoenergetyki otrzymuje się po oczyszczeniu i krótkim kursie przygotowawczym, w sumie zajmuje to około 6 tygodni. Szczegółowa wiedza, umiejętności i kompetencje są zawarte na stronie www szkoły w zakładce Technologia Kosmoenergetyki. Praktycznie od razu po tym, można rozpocząć szkolenie mistrzowskie, które trwa minimum 6 miesięcy. Szczegółowy konspekt jest udostępniany tylko terapeutom. Nauka na Mistrza może zabrać również więcej czasu np. rok, dwa, trzy lata. To zależy od gotowości Terapeuty. Po inicjacjach mistrzowskich, minimum rok musi zabrać nauka na Magistra Kosmoenergetyki. Magister musi już pracować z obcymi ludźmi, oraz spełnić wszystkie wymagania stawiane przez szkołę.

Można uczyć się Kosmoenergetyki i otrzymać inicjacje zaocznie?
Nie

Czy można otwierać kanały bez inicjacji?
Nie. Otwieraniem kanałów bez inicjacji w najlepszym wypadku grozi to, że nie będą skutecznie działały.

Czy może mi ktoś zabrać możliwość otwierania kanałów już otrzymanych?
Żaden człowiek nie może zabrać możliwości otwierania kanałów. Jednakże na skutek braku pracy lub niewłaściwego życia (niezgodnie z dekalogiem) Siły Boskie mogą nie dopuścić do otwierania kanałów przez danego terapeutę.

Czy za pomocą Kosmoenergetyki można poprawić los?
Tak. Poprawa losu polega na tym, że spotykamy lepszych ludzi, wraca zdrowie, znajdujemy lepszą pracę, więcej zarabiamy.

Czy za pomocą Kosmoenergetyki można zdjąć podłączenia wampiryczne, klątwę, złe oko?
Tak można. Kanały energetyczne wypalają podłączenie wampiryczne czy obce programy w biopolu. Reszta zależy od człowieka. Chodzi tutaj o zmianę postępowania i sposobu myślenia.

Czym się różni kosmoenergetyka od bioenergoterapii?
Bioenergoterapia jest to pobudzenie naturalnych możliwości tkwiących w człowieku do przekazywania energii innemu człowiekowi lub wykorzystywania jej dla siebie. Kosmoenergetyka jest to wykorzystanie energii zewnętrznej dla uzdrowienia lub poprawy losu. Kosmoenergetyka ma wielokrotnie silniejsze oddziaływanie niż bioenergoterapia oraz łatwiej jest się jej nauczyć. Ale tutaj potrzeba inicjacji.

Dlaczego za zabieg zawsze należy brać wynagrodzenie?
Dlatego, że jest to swoista wymiana energii. Zgodnie z prawem zachowania energii, akcja – reakcja, ja daję i coś muszę dostać w zamian. Jeśli nie, to działam na swoją niekorzyść. Powodując u siebie ciosy losu lub choroby.

Czy zapłata może być w innej formie niż pieniądze?
Tak może być, ale proszę tego unikać. Ponieważ ciężko jest wycenić usługi w barterze.

Na jak długo wystarczają zabiegi?
To zależy od pacjenta. Zdrowa, młoda osoba może zachować podwyższone wibracje biopola nawet 2-3 lata. Osoba starsza i schorowana, będzie wymagała dalszej asysty terapeuty. W przypadku schorzeń przewlekłych, wymagana jest ingerencja energiami kosmicznymi nawet 3-4 lata. Jest to sprawa indywidualna, dlatego że każdy człowiek jest inny w obszarze fizycznym i psychicznym.

Ile to kosztuje?
Zabiegi od 50-120zł
Inicjacja w terapeutę – 2000 zł
Oczyszczanie pomieszczeń od 50 zł za pomieszczenie do 20 m2

Jak długo trzeba brać zabiegi?
To zależy od stanu zdrowia pacjenta oraz możliwości terapeuty. Standardowo jest to 10 zabiegów – oczyszczenie i uruchomienie czakr. Jednakże w przypadku młodej i zdrowej osoby może to być 4-5 zabiegów robionych co tydzień za pomocą bloku Hutta lub Majów. W przypadku chorób przelękłych lub poważniejszych schorzeń, w przypadku osoby schorowanej lub starszej jest potrzebna dłuższa ingerencja kanałami kosmicznymi, poza tym może być potrzebna rehabilitacja manualna lub psychoterapia.

Kiedy mogę za zabiegi nie pobierać wynagrodzenia?
Można nie brać wynagrodzenie w przypadku zabiegów dla rodziców, małżonka, partnera (razem mieszkającego) lub dzieci.

Kiedy mogę robić zabiegi bez zgody pacjenta?
Nie wolno robić zabiegów energiami kosmicznymi bez zgody człowieka. Jest od tego kilka wyjątków. Mianowicie:

  • Małoletnie dzieci do 14 roku życia (musi zgodzić się opiekun),
  • Osoby niepoczytalne (starsze lub chore psychicznie, w tym opętane, również musi zgodzić się opiekun),

Co to jest podłączenie wampiryczne?
Podłączenie wampiryzmu energetycznego jest to zewnętrzna ingerencja polegająca na pobieraniu energii z biopola człowieka na skutek oddziaływania na niego za pomocą słów, zachowania, emocji, egregora danej instytucji lub za pomocą zorganizowanego ataku czarnomagicznego.

Kto może stać się wampirem, na czym polega wampiryzm energetyczny?
Wampirem energetycznym może być każda osoba destrukcyjnie oddziałująca na inną osobę za pomocą mowy, myśli, zachowania, lub zaniechania. Wampirem energetycznym może być również egregor stworzony w danej organizacji, który zmusza ludzi danej organizacji do przestrzegania określonych zasad, tym samym wysysa od nich energię. Tak więc, połączenie wampiryczne obserwujemy na linii: Mąż – żona, żona – mąż, rodzice – dzieci, dzieci – rodzice, szef – podwładny, podwładni – szef, babcia – wnuczek, wnuczek – babcia, znajomi – ja, ja – znajomi, Na skutek działania wampira, donor jest pozbawiany energii, co skutkuje, zmęczeniem, bólem głowy, w dłuższej perspektywie, chorobami somatycznymi lub pogorszeniem losu.

Po czym poznać, że ktoś jest wampirem energetycznym?
W przypadku gdy spotykamy osobę, która swoim działaniem: rozmową, lub zachowaniem niewerbalnym wzbudza w nas złe emocje i odczucia, czujemy się wyczerpani po kontakcie z nim, boli nas głowa, jesteśmy pobudzeni, czujemy się „wkręceni” w jakiś problem. To najpewniej jest wampir energetyczny. Ingerencja wampiryczna może być również realizowana przez zawodowego maga. Wówczas efekty są w postaci chorób i traum losowych, natomiast wykrycie takich ingerencji jest trudniejsze. Mogą to zrobić terapeuci kosmoenergetyki.

Czy kosmoenergetyk może stać się wampirem energetycznym?
Bywają takie sytuacje, gdy kosmoenergetyk zapomni o zasadach jakimi powinien się był kierować, czyli miłością do bliźniego i nieczynieniem zła. Wówczas jego wpływ z inspirującego dla człowieka, zamienia się w wampiryczny. Kosmoenergetyk zazwyczaj płaci bardzo wysoką cenę za swoje zachowanie, poprzez radykalne pogorszenie losu i zdrowia.

Co to jest podłączenie nekrotyczne?
Podłączenie nekrotyczne jest to zewnętrzna ingerencja ducha lub bytu, który przebywając w bezpośrednim otoczeniu osoby, pobiera od niej energię. Podłączenie takie powstaje na skutek zbyt częstego wspominania zmarłego lub zasiedlania domu gdzie przebywał już wcześniej taki duch.

Co to jest opętanie?
Opętanie jest to czasowy lub stały wpływ na myślenie i działanie opętanej osoby, niematerialnej siły, powodującej u niej czynienie zła, zanik kontroli myśli i czynów, brak obiektywnej oceny swojego zachowania, niepamięć.

Czy są granice wiekowe dla zastania kosmoenergetykiem? Czy 18 latek może zostać kosmoenergetykiem?
W Szkole Kosmoenergetyki Klasycznej JEDINE granicą wiekową jest wiek 24 lat lub ukończone studia magisterskie. W tym okresie młody człowiek ma na tyle ustabilizowaną psychikę i jest na tyle zrównoważony, że może uczyć się, jak pomagać sobie i innych za pomocą kosmoenergetyki.

Kto nie może zostać kosmoenergetykiem?
Nie ma wyraźnych przeciwskazań do tego kto nie może zostać. Po prostu kto nie ma zostać ten nigdy nie zgłosi się do kosmoenergetyka. Do nas zgłaszają się jedynie osoby, które czymś sobie zasłużyły w tym lub wcześniejszym życiu, lub coś odpracowały. Kosmoenergetyka jest to dotknięcie łaski boskiej. Najczęściej kosmoenergetykami zostają dawni pacjenci, którzy widząc skuteczność działania tej metody oraz to, że bez 6-letnich studiów też mogą uzdrawiać, zaczynają się tego uczyć.

Czy inne inicjacje np. Reiki, kriya yoga mogą przyspieszyć rozwój kosmoenergetyka?
Tak mogą to zrobić. Ponad to, takie oddziaływanie może mogą mieć również medytacje, uzdrawianie duchowe, bioenergoterapia, modlitwy, przestrzeganie dekalogu. O rozwoju kosmoenergetyka można mówić na płaszczyźnie duchowej oraz fizycznej. Generalnie trzeba stwierdzić że czym młodsza i zdrowsza osoba bierze inicjacje, tym lepsze i szybsze efekty osiąga. Ale ma też mniejszą motywację. No bo po co jej radykalne działania kosmoenergetyki, ona przecież wszystko ma.

Jak zmiany w życiu wprowadza kosmoenergetyka?
W krótkim okresie czasu zmiany psychiczne i nastawienie do siebie i świata. Zdjęcie bólu, podłączeń wampirycznych, nekrotycznych, czarnomagicznych. Uzdrowienie z problemów zdrowotnych. Poprawa losu i znalezienie drogi serca.

Gdzie mogę zakupić książkę „Moja droga z kosmoenergetyką?”
Głównie na Allegro, na przykład:
http://allegro.pl/moja-droga-z-kosmoenergetyka-i4900568978.html

Gdzie najlepiej kupić różdżkę i wahadełko?
Na przykład tutaj: http://firmaciszak.pl/index.php/radiestezja/wahad.html

Jak dbać o higienę biopola? Jaki tryb życia powinien prowadzić kosmoenergetyk?
Podstawą jest życie według uniwersalnych zasad miłości, czyli np. dekalogu. W miarę budowania siebie i przyswajania sobie tych zasad, coraz łatwiej to przychodzi i staje się dla nas bezwarunkowym kodeksem postępowania, którego dla niczego nie jesteśmy w stanie poświęcić.

Jakie umiejętności/kwalifikacje powinien posiadać terapeuta/mistrz?
Szczegółowe wytyczne dla Terapeuty są tu: https://www.kosmoenergetyka.org/technologia_kosmoenergetyki.html na dole strony Wymagania dla Mistrza i Magistra podajemy zainteresowanym. Są to wymagania Szkoły Kosmoenergetyki Klasycznej JEDINE.

Jak pracować z różdżką/wahadełkiem? do czego służą?
Różdżka i wahadełko w kosmoenergetyce służą do diagnostyki. Za ich pomocą wykrywamy podłączenia energetyczne, zabrudzenia biopola, źle pracujące czakry. Jednym z najważniejszych wskaźników są wibracje biopola.

Co to jest skala Bovisa i jak z nią pracować?
Jest to skala naturalnego promieniowania człowieka, pomieszczeń, obiektów. W kosmoenergetyce wykorzystujemy zmodyfikowaną skalę, którą można pobrać tutaj: https://www.kosmoenergetyka.org/technologia_kosmoenergetyki.html – skala bovisa Za pomocą wahadełka pytamy o wibracje konkretnej osoby, otrzymując odpowiedź jesteśmy w stanie, już na wstępie określić z kim mamy do czynienia.

Jak przechowywać różdżkę, wahadełko – czy można używać wspólnie?
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, z dala od dzieci, 🙂 Wspólnie różdżki i wahadełka nie używamy.

Z jakimi trudnościami spotyka się początkujący terapeuta?
Podstawowe sprawy z jakimi trzeba sobie poradzić to:
1. Przezwyciężenie niechęci do nauki i zastosowania zupełnie nowej wiedzy,
2. Znalezienie czasu na zabiegi i oczyszczanie dla siebie i rodziny,
3. Rozmowa o kosmoenergetyce z rodziną,
4. Znalezienie miejsca w domu na zabiegi,

Jak wygląda zabiegi kosmoenergetyczny?
Pacjent stoi z zamkniętymi oczami 20-25 minut, a terapeuta dotykając dłońmi miejsca na jego ciele, gdzie występują czakry lub problemy zdrowotne uruchamia kanały energetyczne. W przypadku problemów z ustaniem, można siedzieć.

Kiedy spodziewać się pierwszych efektów?
To zależy od terapeuty, schorzenia. W przypadku kanałów uderzeniowych i konieczności natychmiastowej pomocy, ból lub skurcz mija po 1-2 minutach od otwarcia kanału.

Jak długo utrzymują się efekty kosmoenergetyki?
To zależy, od człowieka jego wieku i schorzenia oraz środowiska w jakim żyje. Osoba zdrowa, młoda która miała oczyszczone i uruchomione czakry, żyjąca zgodnie z zasadami, będzie utrzymywała podwyższone wibracje biopola przez 2-3 lata. W przypadku osoby żyjącej w trudnym środowisku w otoczeniu wampirów energetycznych, efekty zanikną po pół roku.

Skąd mam wiedzieć, że mam do czynienia z dyplomowanym kosmoterapeutą?
Progresorami w Polsce są S.Sic,  R.Pastusiak (2014r) oraz  Wanda Chyrczakowska. Gdy ktoś ma wątpliwości odnośnie danej osoby należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo i zapytać o danego terapeutę. Lub samego terapeutę poprosić o okazanie dyplomu i powiedzenie u kogo brał inicjacje.

Czego powinienem oczekiwać od terapeuty?
Profesjonalnego podejścia, tzn:
1. Diagnostyki: biopola, podłączenia, problemy medyczne,
2. Rozmowy terapeutycznej,
3. Wykonania zabiegu,

Czy są jakieś filmy instruktażowe?
Na YouTube został zamieszczony filmy z początkowych wykładów R.Pastusiaka
https://www.youtube.com/results?search_query=kosmoenergetyka