Egzorcyzmy

Czym jest egzorcyzm?
Egzorcyzm jest rytuałem za pomocą którego następuje uwolnienie od złego, od demona który opętał osobę lub przebywa w określonym miejscu. Egzorcyzm którego wzór rozpowszechniony jest za pomocą kościoła katolickiego, to odmawianie określonych modlitw, które mają oddziaływać na demona i wypędzić go z opętanego. Kościół katolicki powołuje się na niezwykłą siłę swoich egzorcyzmów, jednakże według mnie ich skuteczność jest mała. Zawodzi siła oddziaływania energii oraz procedura wyboru opętanych. Egzorcyzmów potrzebuje o wiele więcej osób.

Kto i w jakim celu wykorzystuje egzorcyzmy?
Zwykło się uważać, że najliczniejszą grupą wykorzystującą egzorcyzmy są księża Kościoła Katolickiego. Trudno tutaj mówić o liczbach. Biorąc pod uwagę wielkość tej organizacji, ilość egzorcyzmów przez nich przeprowadzana jest mała. Ponadto są świeccy egzorcyści – pomocnicy oraz Terapeuci Kosmoenergetyki. Egzorcyści kościelni dla przeprowadzenia tzw. wielkiego egzorcyzmu potrzebują zgody swojego biskupa. Czyli musi zostać przeprowadzona cała procedura dopuszczająca do egzorcyzmu, m.in. musi zostać wykluczona choroba psychiczna. W przypadku terapeutów Kosmoenergetyki, uwalnianie od bytów lub istot, czy może silniejszych demonów, przebiega zgoła inaczej, my nie jesteśmy ograniczeni procedurami, jedynie zawracamy uwagę na bezpieczeństwo opętanego, jego rodziny i swoje.

Egzorcyzm w kosmoenergetyce
Dla Terapeuty Kosmoenergetyki egzorcyzm jest to zwykła czynność, w wyniku której energia wypłasza lub wypala byta lub demona. Terapeuta ma możliwość otwarcia kanału na człowieka z podłączeniem nekrotycznym lub takiego jaki ma w swoim biopolu byta. Wówczas następuje uwolnienie, przy czym, my traktujemy egzorcyzm jako etap uzdrawiania i zawsze zastanawiamy się dlaczego zdarzyło się opętanie i jak zapobiec powtórnemu zawłaszczeniu. Z silnymi demonami najskuteczniej radzą sobie terapeuci w stopniu Magistra Kosmoenergetyki.