Terapia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Terapia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – program wspierający proces leczenia i rehabilitacji.  W trakcie trwania terapii należy kontynuować przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Terapia odpłatna

Terapia obejmuje płatne zabiegi w domu pacjenta oraz na odległość. W zależności od celu terapii koszty i czas trwania zabiegów jest różny, ustalany indywidualnie. Dzięki systematycznemu podawaniu energii przez pewien okres czasu można uzyskać efekty od poprawy jakości życia (związanej z lepszym snem, poprawą ogólnego samopoczucia, zmniejszeniem odczuwania dyskomfortu, zwiększoną witalnością i siłą fizyczną, zlikwidowaniem spastyczności), stopniowej poprawy stanu zdrowia, w pierwszej kolejności schorzeń wtórnych – przyspieszone gojenie ran, poprawa pracy układu oddechowego, krążenia krwi i innych aż po dążenie do pełnego uzdrowienia.

Terapia bezpłatna

Programem bezpłatnej terapii objęte mogą być maksymalnie 2 osoby. Jest to 2 – letni program jakim objęty jest pacjent oraz osoby z najbliższego otoczenia. W ramach programu bezpłatnej terapii pacjent otrzymuje pełen zakres usług ze strony terapeutów. W czasie trwania programu oraz w okresie 6 mcy po jego zakończeniu pacjent zobowiązuje się do monitorowania stanu zdrowia oraz udzielenia wszelkich informacji, w tym wyników badań lekarskich. Pacjent udostępnia swój wizerunek i wyraża zgodę na jego opublikowanie w sieci w formie nie naruszającej godności ani zasad współżycia społecznego.

Warunkiem przystąpienia do programu bezpłatnej terapii jest zawarcie umowy o współpracy z SKK JEDINE w Łodzi.