Program wyszczuplania – podsumowanie sierpień

W okresie 19 lipca – 18 sierpnia 2015 roku w programie wyszczuplania osoby spaliły 23,2 kg tłuszczu.

ogółem od początku programu – 90,55 kg tłuszczu mniej.