Oddychanie pełną piersią

Najpilniejszą dla człowieka potrzebą biologiczną jest oddychanie 🫁 Jakość oddychania w sposób znaczący wpływa na dobrostan człowieka oraz jego zdrowie. Pomagając ludziom jako bioenergoterapeuta widzę różne schorzenia dróg oddechowych, które składają się z oskrzeli i płuc oraz organów w obrębie szyi i głowy. Chyba najpowszechniejszym przewlekłym schorzeniem dróg oddechowych jest uporczywy kaszel 😷, który nie wynika z innych chorób np. zapalenia płuc. Następnie częste zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc. Bardzo poważnymi chorobami są choroby degradujące płuca, takie jak zwłóknienie, astma czy rak. Wyłączając podejście medyczne, z czego biorą się choroby układu oddechowego? 🤔 To niemożność „zaczerpnięcia oddechu”. Ale zaraz, przecież oddycham, to jak to jest? Chodzi o oddech tzw. „pełna piersią”, z prawdziwą radością życia. Pojęcie to odnosi to do naszego odczuwania, naszego środowiska życia, warunków pracy, relacji osobistych. Jeśli czujemy, że coś nas przygniata, zgniata, przytłacza, uniemożliwia oddychanie, wówczas cierpią oskrzela i płuca. Najczęstszymi przyczynami są niewłaściwe relacje w pracy, zbyt duże wymagania, „ciśnienie na wyniki” oraz relacje osobiste z partnerem/ą 👩‍❤️‍👨 Szczególnie gdy jeden z partnerów ma mocny charakter wymagający dużo od siebie i innych stwarza (często mimowolnie) ciśnienie powodujące, że najbliższa rodzina cierpi i „dusi się”. Wówczas zaczynają się choroby układu oddechowego. Pracując energiami subtelnymi usuwamy przyczynę choroby, jej źródło, poprzez wzmocnienie pacjenta, zmianę jego nastawienia i postrzegania środowiska.
Zapraszamy na sesje uzdrawiające i oczyszczające do naszego Centrum Uzdrawiania. Oddychajcie pełną piersią ✨
https://www.facebook.com/111723971632278/photos/a.113567694781239/115021054635903/