Nawiązanie współpracy ze szkołą Kosmoenergetyki Aleksandra Kand

Delegacja Szkoły w lutym 2015 była w Moskwie. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą Kosmoenergetyki Aleksandra Kanda.

Z Moskwy przywieźliśmy Blok Częstotliwości Kosmicznej Teurgii Majów.

Zapraszamy do nauki i na seanse uzdrawiające.