Inicjologia

Czym jest inicjologia

Obecnie inicjologia uznawana jest za jedną z najskuteczniejszych oraz najnowszych metod pracy, która jednocześnie należy do medycyny niekonwencjonalnej. Inicjologia łączy w sobie dwa bardzo ważne zagadnienia, a mianowicie naukę ezoteryczną pochodzącą jeszcze ze starożytności oraz potencjał współczesnego człowieka. Przekazywanie inicjologii szerszemu gronu odbiorców stanowi pewnego rodzaju nowość, ponieważ przez długi czas ta wiedza nie była dostępna dla zwykłego człowieka i korzystali z niej jedynie kapłani.

Na czym polega praca inicjologia

Samo zagadnienie inicjologii, jak i pracy inicjologa jest niezwykle ciekawe. Sama praca z tego zakresu opiera się głównie na pracy z energiami kosmosu, które płyną poprzez tak zwane kanały. Każdy z tych kanałów ma inną częstotliwość i posiada własne właściwości oraz określone funkcje. Inicjologia może obejmować właściwie wszystkie dziedziny życia z naciskiem na te najważniejsze, czyli zdrowie, miłość, karierę czy dobrobyt finansowy. Dzięki pracy z użyciem inicjologii można nie tylko uzdrowić duszę człowieka, ale i wpłynąć na ogólną poprawę jego losu. Co ważne, ten rodzaj pracy jest bezpieczny dla inicjologa, ponieważ osoba przewodząca nie traci energii, ponieważ wszystko odbywa się przez wskazane kanały.

Jakie korzyści może przynieść inicjologia?

Inicjologia i korzystanie z niej przy wsparciu doświadczonej osoby, która potrafi pracować z energią i wydobyć z niej jak najwięcej, może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim można poprawić los danej osoby, jak i wpłynąć na całkowitą zmianę niektórych aspektów. Najczęściej klienci zgłaszają się z konkretnymi problemami dotyczącymi zdrowia, finansów, ścieżki kariery albo życia miłosnego. W wielu przypadkach możliwe jest naprowadzenie ich życia na właściwe tory i poprawa obecnej sytuacji. Oczywiście zawsze najważniejsze jest to, aby działać jedynie we współpracy z doświadczonymi inicjologami, którzy mają na swoim koncie już wiele historii zakończonych sukcesem.

Inicjologia jako sposób na poprawę swojej obecnej sytuacji

Inicjologia daje nadzieję dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. To, ze ta wiedza i możliwości są coraz częściej dostępne dla zwykłych ludzi sprawia, że bez problemu można manewrować swoim losem. Istotne jest również to, aby umieć odróżnić inicjologię od pozostałych metod, które również bywają wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej. Istnieją między nimi znaczące różnice, na które należy wskazywać, aby mieć pewność, że inicjologia przebiega bez zakłóceń.