Bekämpfung von schwarzer Magie

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Czym jest czarna magia?
Jest to rodzaj praktyk stosowanych w złych intencjach lub możliwość opartych na wierze, możliwości odwoływania się do sił demonicznych, pojmowanych jako reprezentacja zła. Czarownicy, szamani lub czarni magowie wykorzystują energie subtelne celem sprowadzenia choroby, wypadku, nieszczęścia, na ofiarę. Mogą również tym celu nasłać specjalnie zaprogramowanych ludzi lub istoty nekrotyczne.

Czy w XXI wieku istnieje czarna magia?
Tak. Czarownicy i czarni magowie są bardzo aktywni, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych (Europa, USA). Jest to związane z tym, że mało kto ma tutaj wiedzę i zdaje sobie sprawę z możliwości i zagrożeń jakie niesie czarna magia. W związku z tym osoby posługujące się czarną magią praktycznie bezkarnie niszczą zdrowie i życie wybranych ludzi. Istnieją tajne organizacje skupiające ludzi posługujących się czarną magią.

Jak rozpoznać ingerencje czarno-magiczną?
Rozpoznanie integracji czarno-magicznej jest trudne. Trudność polega na rozróżnieniu oddziaływania tych energii od innych programów destrukcyjnych, które bezpośrednio nie muszą być skutkiem ingerencji czarno-magicznej. Z całą pewnością może to zrobić wysoko wykształcony Terapeuta Kosmoenergetyki. Normalna osoba też może się zorientować, ale raczej obserwując swoje otoczenie, jeśli jest w nim osoba od której emanuje zło, osoba posługująca się dziwnymi rytuałami, mściwa, pragnąca zawładnąć innymi ludźmi, nie stroniąca od przemocy psychicznej lub fizycznej, osoba której przeciwnicy lub wrogowie w „dziwny” sposób umierają, chorują, mają wypadki i nieszczęścia, to mamy najprawdopodobniej do czynienia z czarnym magiem.

Kim jest czarny mag?
Czarny mag jest poplecznikiem zła, czyli osobą która ma wysoką wiedzę na temat prawdziwej budowy tego świata i która z własnej woli wykorzystuje znane sobie techniki w celu czynienia zła. Zło rozumiane jest jako sprowadzanie chorób nieszczęść, śmierci, wypadków, kalectwa dzieci, strat finansowych.

Jak kosmoenergetyka radzi sobie z praktykami czarno-magicznymi?
Wykorzystywane przez kosmoenergetykę kanały energii kosmicznej niwelują oddziaływanie energii czarno-magicznych i odsyłają je z powrotem do adresata. Kosmoenergetyka jako jedna z niewielu jest w stanie skutecznie przeciwstawić się czarnej magii.